Skip to main content

Mis on ELi väärtused?

Description

ELi riikidel on teatud ühised põhiväärtused, mis moodustavad vaba ühiskonna aluse. EL kaitseb ühiseid väärtusi, et tagada kaasatus, sallivus, õiglus ja solidaarsus.

Related media