Skip to main content
Coming soon

Euroopa tulevik: euroala peab tugevnema (Pervenche Berès / Reimer Böge)

Description

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Kaks raportööri, Pervenche Berès ja Reimer Böge, soovivad euroala majandusi omavahel lähendada, et neid väliste šokkide suhtes vastupidavamaks muuta. Üks nende põhilisi ettepanekuid on koostada euroalale eraldi eelarve.

Üksikasjad

Sündmuse kuupäev22.2.2017
Reference:NI01PUB170220EURO