Tarbijad olgu ühtviisi kaitstud internetis ja väljaspool internetti