Skip to main content

Strasbourgis päevakorras: digireeglid, Ukraina ja nõukogu eesistumine

Description

Parlamendis toimub lõpphääletus kahe interneti valdkonda reguleeriva pöördelise õigusakti üle. Parlamendiliikmed arutavad Ukrainale ja Moldovale ELi kandidaatriigi staatuse andmist; Tšehhi peaminister tutvustab riigi ELi Nõukogu eesistumisaja järgmise kuue kuu prioriteete. Strasbourgis on arutusel kõik need ja muudki küsimused.