Sahharovi auhind – Euroopa Parlamendi auhind inimõiguste kaitsjatele