Skip to main content

Tipphetked täiskogult: lapspagulased Ukrainast, energia ja võrdne tasustamine

Description

Parlament kutsus ELi üles tegema rohkem Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitsmiseks. Parlamendiliikmed hääletasid ELi esmatähtsat energiainfrastruktuuri puudutavate eeskirjade ajakohastamise üle, et viia need kooskõlla rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Samuti nõudsid nad soolise palgalõhe kaotamiseks rohkem läbipaistvust väikeettevõtetes.