Tipphetked täiskogult: Tarbijate õigused, tööstusstrateegia ja võitlus kodutusega

Kirjeldus

Parlament kiitis heaks meetmed, mis võimaldavad tarbijatel esitada ebaõiglase kohtlemise korral kollektiivhagi ning hõlbustavad toodete parandamist. Parlamendiliikmed nõudsid tegusid, et võidelda ELis pidevalt kasvava kodutusega. Parlament kutsus üles võtma ELi uuendatud tööstusstrateegias arvesse Covid-19 mõju ning nõudis lihtsamat juurdepääsu ravimitele ELis.