Skip to main content

Tipphetked täiskogult: CO2 heite vähendamine, õigusriik ja noorte töötus

Description

Parlament hääletas heite vähendamise eesmärgi suurendamise üle 2030. aastaks ja pidas vajalikuks viia metsastrateegia kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppega. Parlament kutsus üles rakendama õigusriigi mehhanismi ELi demokraatia kaitsmiseks, kehtestama ühtsed reeglid ühisrahastusele ja suunama rohkem raha noorte abistamiseks.