Parlamendiliikmed küsitlesid tervishoiu-, õigus-, võrdõiguslikkus- ja siseturuvolinike kandidaate