„Kas ostaksid mürgise toote?“: püsivate orgaaniliste saasteainete kõrvaldamine