Skip to main content

„Kas ostaksid mürgise toote?“: püsivate orgaaniliste saasteainete kõrvaldamine

Description

EL astub oma teekonnal ringmajanduse poole samme, mis välistavad mürgiste kemikaalide koondumist ringlussevõetud materjalidesse. Püsivad orgaanilised saasteained, muu hulgas niinimetatud „igavesed kemikaalid“, on ühendid, mis keskkonnas ei lagune. Pärast tööstuslikku kasutamist on probleemiks nende pikaealisus: need kogunevad jäätmetesse, mulda, õhku ja vette ning võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Seepärast on parlament võtnud vastu reeglid nende kõrvaldamiseks. Raportöör Martin Hojsík selgitab, mis on püsivad orgaanilised saasteained, miks need on ohtlikud ja milliseid seadusemuudatusi parlament nõudis.