Skip to main content

Covid-19 ja Erasmus: üliõpilaste lood

Description

165 000 Erasmuse vahetusüliõpilast ja 5000 solidaarsuskorpuse vabatahtlikku pidid oma tegevuse Covid-19st tulenevate piirangute tõttu peatama. Neli üliõpilast räägivad oma loo. Parlamendiliikmed kutsuvad üles rakendama paindlikke reegleid, et säilitada üliõpilaste staatus ja aidata neil koju tagasi jõuda.

Related media