Default image for coming soon media.

Ühised eesmärgid: migratsioon