Skip to main content

Strasbourgis päevakorras: Sahharovi auhind, Euroopa Ombudsman ja õigusriik Maltal

Description

Parlamendi aasta viimasel istungil Strasbourgis annavad parlamendiliikmed üle Sahharovi auhinna mittekohalviibivale vangistatud uiguuri aktivistile Ilham Tohtile. Valitakse ka uus Euroopa Ombudsman, arutatakse õigusriigi küsimust Maltal ja muudki.