Skip to main content

Täiskogu istungi päevakorras: rohelised digitõendid, kaubandus ja koostöö Ühendkuningriigiga, teadusuuringud ja innovatsioon.

Description

Parlament sõnastab oma seisukoha rohelise digitõendi kohta ja hääletab Ühendkuningriigiga sõlmitava kaubandus- ja koostöölepingu ratifitseerimise üle. Liikmed vaatavad ka läbi programmi „Euroopa horisont“, uued reeglid veebis leiduva terroristliku sisu suhtes meetmete võtmiseks ja raudteereisijate õiguste parandamiseks ning hääletavad nende vastuvõtmise üle. Täiskogu istungi päevakorras kõik see ja palju muid teemasid.

Üksikasjad

Sündmuse kuupäev23.4.2021
Reference:N01AFPS210422CMUP