EL reformib süsinikuheitmetega kauplemist

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

EL läheb uuele katsele vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 40% võrra ning töötab välja oma teedrajava heitkogustega kauplemise süsteemi reforme.