Skip to content

Schengeni ala turvalisuse tugevdamine

Sündmuse kuupäev: 13/11/2017

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Euroopa seadusandjad soovivad täiustada Schengeni infosüsteemi (SIS II), et paraneks politsei koostöö võitluses terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega.