Skip to content

Parlament küsitles ühtekuuluvuspoliitika-, kriisiohje-, majandus- ja energeetikavolinike kandidaate

Sündmuse kuupäev: 03/10/2019

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Parlamendiliikmed hindasid volinikukandidaate nende ametikohale sobivuse osas ja uurisid nende suutlikkust kodanike ootusi täita. Elisa Ferreirat, Janez Lenarčičit, Paolo Gentilonit and Kadri Simsonit küsitleti ühtekuuluvuspoliitika ja reformide, kriisiohje, majanduse ja energeetika ametikohtade osas. Pärast kandidaatide põhjalikku küsitlemist on kogu komisjoni koosseisu kinnitamiseks lõplik sõna Parlamendil.