Skip to content

Parlament täidab relvakontrolli seaduse lünki

Sündmuse kuupäev: 14/07/2016

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Saadik Vicky Ford on kindel, et parlamendi parandatud tulirelvade direktiiv kaitseb seaduskuulekaid jahimehi ja muuseume, ent samas takistab terroristide juurdepääsu relvadele.