Skip to content

Strasbourgis jäi kõlama viis teemat: dumpinguvastasest võitlusest ökodisainini

Sündmuse kuupäev: 01/06/2018

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Parlamenti külastasid Luksemburgi peaminister ning Colombia ja Guinea presidendid. Parlamendis toimus arutelu ELi 2020. aasta järgse eelarve üle ning võeti vastu õigusaktid, mis käsitlevad dumpinguvastast võitlust, lähetatud töötajaid ja ökodisaini.