Skip to content

Jõupingutuste jagamine: taganttõuge Euroopa ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks

Sündmuse kuupäev: 13/06/2017

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Euroopa Liit on seadnud kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ambitsioonikad eesmärgid. Euroopa seadusandjad töötavad välja ELi suurimat kliimaalast töövahendit – jõupingutuste jagamise määrust. See õigusakt hõlmab ligikaudu 60% ELi kasvuhoonegaasidest.