Skip to content

Andmekaitse: jälgitakse koroonaviirust, mitte sind

Sündmuse kuupäev: 06/05/2020

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Covid-19 arengu ja leviku seiramiseks uurivad riikide valitsused koroonaviiruse jälgimisrakenduste kasutusvõimalusi. Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoni liikmed toetavad ELi püüdlusi tagada, et selliste rakenduste kasutuselevõtul ei rikutaks Euroopa põhiõigusi, nagu andmekaitse ja privaatsus.