Skip to content

Volinikukandidaate keskkonna, eelarve, euroopaliku eluviisi ja demokraatia valdkondades küsitleti parlamendiliikmete poolt.

Sündmuse kuupäev: 04/10/2019

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Parlamendiliikmed hindasid volinikukandidaate nende ametikohale sobivuse osas ja uurisid nende suutlikkust kodanike ootusi täita. Virginijus Sinkevičiust, Johannes Hahni, Margaritis Schinast and Dubravka Šuicat küsitleti keskkonna-, eelarve-, euroopaliku eluviisi ja demokraatiaportfellide osas. Pärast kandidaatide põhjalikku küsitlemist on kogu komisjoni koosseisu kinnitamiseks lõplik sõna Parlamendil.