Skip to content

Täiskogu istungi päevakorras: rohelised digitõendid, kaubandus ja koostöö Ühendkuningriigiga, teadusuuringud ja innovatsioon.

Sündmuse kuupäev: 23/04/2021

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Parlament sõnastab oma seisukoha rohelise digitõendi kohta ja hääletab Ühendkuningriigiga sõlmitava kaubandus- ja koostöölepingu ratifitseerimise üle. Liikmed vaatavad ka läbi programmi „Euroopa horisont“, uued reeglid veebis leiduva terroristliku sisu suhtes meetmete võtmiseks ja raudteereisijate õiguste parandamiseks ning hääletavad nende vastuvõtmise üle. Täiskogu istungi päevakorras kõik see ja palju muid teemasid.