Skip to content

Võitlus raviminappusega ELis

Sündmuse kuupäev: 16/07/2020

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Covid-19 pandeemia tõi esile pideva probleemi: mõningate ravimite nappuse ELis. Euroopa Parlament soovitab mitut meedet selle kasvava, ent suuresti mahavaikitud probleemi lahendamiseks.