Mežiem draudzīga produktu ražošana – latviešu valoda

Kirjeldus

Pasaulē strauji izzūd plašas mežu teritorijas. Ik stundu mūsu planēta zaudē meža platību, ko var pielīdzināt 800 futbola laukumiem. Atmežošana jeb mežu izciršana ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina klimata pārmaiņas. Tā ir arī galvenais cēlonis tam, ka izzūd bioloģiskā daudzveidība. Ir skaidrs — ilgtspējīga nākotne nav iespējama, ja atmežošana turpināsies kā līdz šim. Jāievieš pasākumi, kas aizsargā mežus un veicina to ilgtspējīgu apsaimniekošanu. No 1990. gada līdz 2020. gadam atmežošanas rezultātā pasaule zaudēja 420 miljonus hektāru meža, liecina ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas dati. Šī platība ir lielāka par Eiropas Savienības teritoriju. Bet, ja paraugāmies uz šo milzīgo teritoriju, par vienas desmitās daļas izzušanu ir atbildīgi tieši Eiropas Savienības patērētāji.