Skip to content

Pandeemiajärgne tööstusstrateegia

Sündmuse kuupäev: 18/11/2020

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Covid-19 pandeemia on mõjutanud paljusid sektoreid, sealhulgas Euroopa tööstussektoreid. Parlamendiliikmed soovivad komisjonilt uut tööstusstrateegiat, et aidata sektoril taastuda ja minna üle rohelisemale, digitaalsemale majandusele.