Skip to content

Ülemaailmne osaleja – Euroopa Parlamendi mõju välismaal

Sündmuse kuupäev: 15/11/2016

Tellimisvõimalused

Ümberkirjutus:

Lühiülevaade sellest, kuidas Euroopa Parlament koostöös teiste ELi institutsioonidega kaitseb ja edendab kogu maailmas Euroopa kodanike väärtusi ja huvisid.