Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo robí Európa pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu počas koronavírusovej krízy

Fecha de la noticia: 01/09/2020

Opciones de adquisión:

Šírenie koronavírusu zasiahlo poskytovateľov služieb cestovného ruchu mimoriadne tvrdo. Okrem prudkého poklesu rezervácií leteniek sme svedkami toho, ako cestovné obmedzenia a zatvorenie letísk spôsobili, že niektoré letecké spoločnosti dnes bojujú o prežitie. Uveďme si niekoľko príkladov opatrení, ktoré EÚ v tejto situácii prijala: