Skip to content

Ето какво прави Европа за предприемачите с малък или среден бизнес, изправени пред кризата с коронавируса

Fecha de la noticia: 27/08/2020

Opciones de adquisión:

Епидемията от COVID-19 засегна тежко малките и средните предприятия. За да им помогне да се справят в този труден период, Европейският съюз предприе няколко важни действия. Ето какви са те.