Skip to content

Det här är vad EU gör för jordbrukare som drabbats av covid-19-krisen

Fecha de la noticia: 01/09/2020

Opciones de adquisión:

20 miljoner människor jobbar inom jordbruket i EU. De ser till att vi får mat på bordet. Med eller utan pandemi.