Skip to content

Ето какво прави Европа за земеделските производители, засегнати от кризата с COVID-19

Fecha de la noticia: 01/09/2020

Opciones de adquisión:

В селското стопанство на Европейския съюз работят 20 милиона души. Със своя труд те хранят всички нас. Независимо от това дали има или няма пандемия.