Skip to content

Poglejmo, kaj Evropa počne za učence in učitelje, ki se soočajo s krizo koronavirusa

Fecha de la noticia: 31/08/2020

Opciones de adquisión:

Izbruh covida-19 je močno prizadel mala in srednja podjetja. Veliko se jih je znašlo v škripcih, zato jim je Unija priskočila na pomoč. Poslušajmo, kako.