Skip to content

Ana uči novi jezik

Fecha de la noticia: 26/09/2020

Opciones de adquisión:

U ovoj slikovnici pratimo djevojčicu Anu koja kreće u školu u stranoj zemlji gdje novi jezik uči u dodiru s okolinom. Audioknjiga i elektronička knjiga dostupne su na sva 24 službena jezika EU-a. Iako je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina, slikovnica može biti korisna i starijoj djeci koja uče čitati, bilo na materinskom jeziku bilo na nekom drugom jeziku EU-a.