Skip to content

Какво би следвало, ако можехме да използваме изкуствения интелект за борба с коронавируса?

Event date: 06/04/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

В отговор на разпространението на коронавируса, международните организации и учените използват средства на изкуствения интелект за проследяване на епидемията в реално време, за ефективно прогнозиране на следващите потенциални места на поява на вируса, както и за намирането на ефективни решения. Многообразните начини на употреба на изкуствения интелект в контекста на настоящата извънредна здравна ситуация поражда въпроси относно правната и етичната обоснованост на неговото прилагане.