Official visit by Martin SCHULZ, EP President to Kiev, Ukraine: meetings with Arseniy YATSENYUK, Ukrainian Prime Minister, and with Vitali Volodymyrovych KLITSCHKO, Mayor of Kiev