Skip to content

Seo an méid a dhéanann an Eoraip chun cearta na bpríosúnach a chosaint

Event date: 18/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Den chuid is mó, is faoi réir na dlínse náisiúnta atá cearta na bpríosúnach. Mar sin féin, mar chomhaltaí de Chomhairle na hEorpa, ghlac tíortha an Aontais Eorpaigh roinnt coinbhinsiún agus moltaí i dtaca le ceisteanna príosúin, ar coinbhinsiúin agus moltaí iad atá bailí i 47 dtír Eorpacha. Féachaimis anois ar a ndéanann an tAontas féin i dtaobh an ábhair seo.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More