Skip to content

Ето какво прави Европа за самостоятелно заетите лица, изправени пред кризата с коронавируса

Event date: 11/09/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

Кризата с коронавируса засегна сериозно самостоятелно заетите лица, чийто дял в работната сила на Европейския съюз е 14%. В какво се изразява помощта на Европейския съюз?