Skip to content

Det här gör EU för forskare

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Sedan EU lanserade sitt första forskningsprogram 1982 har över 190 miljarder euro investerats i forskning och innovation. Mellan 2005 och 2015 växte antalet forskare med en tredjedel, till motsvarande nästan två miljoner heltidstjänster.