Skip to content

Det här gör EU för forskare

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Sedan EU lanserade sitt första forskningsprogram 1982 har över 190 miljarder euro investerats i forskning och innovation. Mellan 2005 och 2015 växte antalet forskare med en tredjedel, till motsvarande nästan två miljoner heltidstjänster.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More