Skip to content

Dan huwa dak li qed tagħmel l-Ewropa għar-riċerkaturi

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Minn meta varat l-ewwel programm ta' riċerka tagħha fl-elf disa' mija u tnejn u tmenin, l-Unjoni Ewropea investiet aktar minn mija u disgħin biljun ewro fir-riċerka u l-innovazzjoni. Mill-elfejn u ħamsa sal-elfejn u ħmistax, l-għadd ta' riċerkaturi kiber b'terz, għall-ekwivalenti ta' kważi żewġ miljun impjieg full-time.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More