Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre cestujúcich v železničnej doprave

Event date: 07/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Vedeli ste, že Európska únia prijala desať základných práv pre cestujúcich v železničnej, leteckej, cestnej a vodnej doprave? Ich cieľom je pomáhať cestujúcim, poskytovať im informácie a bojovať proti diskriminácii. Pozrime sa na to, ako to funguje.