Skip to content

Det här gör EU för förskolebarn

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

De första åren i ett barns liv är mycket viktiga för välbefinnandet och den personliga utvecklingen – och senare även för skolgången och yrkeslivet. EU:s länder har enats om att barnomsorg ska finnas för barn i förskoleåldern. EU hjälper länderna att förbättra omsorgen genom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns också andra initiativ för utbildning, samarbete och forskning. Några exempel:

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More