Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre deti v predškolskom veku

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Prvé roky života detí sú nesmierne dôležité pre ich prospievanie a osobnostný rozvoj a neskôr aj pre ich úspech vo vzdelávaní a zamestnaní. Členské štáty Únie sa dohodli, že budú poskytovať deťom predškolského veku vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Únia pomáha krajinám zlepšovať služby prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšími iniciatívami podporuje tiež odbornú prípravu, spoluprácu a výskum. Tu je niekoľko príkladov:

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More