Skip to content

Šoreiz pastāstīsim, ko Eiropa dara pirmsskolas vecuma bērnu labā

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Bērnība ir mazuļu labsajūtai un personības izaugsmei ārkārtīgi svarīgs dzīves posms, un vēlāk no tā ir atkarīgas arī mūsu bērnu sekmes mācībās un darbā. ES dalībvalstis ir vienojušās sniegt agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumus pirmsskolas vecuma bērniem. Savienība palīdz valstīm uzlabot to sniegtos pakalpojumus ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību. Tā arī nodrošina citas iniciatīvas, lai veicinātu apmācību, sadarbību un pētniecību. Lūk, daži piemēri.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More