Skip to content

Seo an méid a dhéanann an Eoraip do leanaí réamhscoile

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Tá luathbhlianta na leanaí an-tábhachtach dá ndea-bhail agus dá bhforbairt phearsanta, agus níos déanaí do cé chomh maith agus a éiríonn leo san oideachas agus i bhfostaíocht. Shocraigh tíortha an Aontais Eorpaigh ar oideachas luath-óige agus seirbhísí cúraim a sholáthar do leanaí réamhscoile. Cabhraíonn an tAontas lena mBallstáit feabhas a chur ar a gcuid seirbhísí trí Chiste Sóisialta na hEorpa agus trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Tá tionscnaimh eile i bhfeidhm ag an Aontas chun tacú le cúrsaí oiliúna, comhair, agus taighde freisin. Seo chugat spléachadh tapa ar an tacaíocht sin.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More