Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit koolieelikute heaks?

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Esimesed eluaastad mõjutavad otsustavalt lapse enesetaju ja isiksuse arengut. Sellest omakorda sõltub hilisem toimetulek õpingutes ja tööelus. Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud alusharidus- ja lapsehoiuteenuste korraldamises eelkooliealistele lastele. Liit aitab liikmesriikidel neid teenuseid täiustada, toetades neid Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu. Koolieelse haridusega seotud väljaõpet, koostööd ja teadusuuringuid edendatakse ka mitmel muul moel.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More