Skip to content

Ето какво прави Европа за децата в предучилищна възраст

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Първите години от живота на децата са от голямо значение за тяхното благосъстояние и за личностното им развитие, а на по-късен етап и за техния успех в образованието и на работното място. Страните от ЕС постигнаха договореност за предоставянето на услуги за образование в ранна детска възраст и за грижи за деца в предучилищна възраст. ЕС помага на страните да подобрят услугите си чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Съюзът развива и други инициативи за подкрепа на обучението, сътрудничеството и научните изследвания. Ето как.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More