Skip to content

Oto co Europa robi dla policjantów

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Unia nie ma swojej policji ani organów ścigania. Nie jest jednak bezczynna. Aktywnie wspiera i koordynuje działania krajowych sił policyjnych. Pomaga tym samym zapobiegać przestępstwom i ścigać sprawców, a także ułatwia prowadzenie dochodzeń. Oto przykłady.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More