Skip to content

Ето какво прави Европа за противниците на измамите с ДДС

Event date: 09/04/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Данъкът върху добавената стойност (съкратено ДДС) е важен източник на приходи за националните бюджети и за бюджета на Европейския съюз. Този данък обаче е силно уязвим по отношение на измамите. Ето как Европейският съюз се опитва да намали този риск.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More