Skip to content

Ето какво прави Европа за изследователите в областта на ядрената енергия

Event date: 18/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Известно ли Ви е, че в Европа има 130 ядрени реактора, разположени в 14 държави членки? Ако сте изследовател в областта на ядрената енергия, имате възможност да работите на което и да е от ядрените съоръжения на ЕС благодарение на ядрения единен пазар, създаден от Европейската общност за атомна енергия или от Евратом.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More