Skip to content

Ето какво прави Европа за инспекторите в атомната енергетика

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Чували ли сте за ЕВРАТОМ? Това е Европейската общност за атомна енергия, в която членуват всички държави от Европейския съюз. Тази общност регулира и контролира използването на ядрената енергия и радиоактивните материали. Какво прави обаче Съюзът, за да гарантира безопасността на всички, които са потенциално изложени на риск? Слушайте по-нататък, за да научите повече.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More